March 2010


image

ליעד וליאור לקחו אותי תחת חסותם.איזה כיף.

קסם התחילה ללכת אתמול. אני נורא התרגשתי אך שמרתי על ארשת פנים רצינית.
אני מודע לכך שזה נראה זלזול אבל אני צריך להזכיר לכם שכשאני צעדתי היא אפילו לא הייתה בסביבה… זה אחות זה?
הנה ההוכחה: