October 2009


כבר עברה שנה בלי סבא ואני עוד זוכר….
אני יודע להצביע על התמונה שלנו יחד ולהגיד זה סבא אריה…
אני יודע להסביר לכולם שהוא בשמיים.
אני עוד זוכר קצת דברים שעשינו יחד.
אתמול חזרנו מאילת וראינו שם הופעה שפעם אחרונה שראיתי הייתה איתו לפני שנתיים.
אז סבא אני זוכר ומתגעגע.

אני וסבא כפי שכרמל ציירה

אני וסבא כפי שכרמל ציירה


דניאל

אז מה עבר עלי מאז שכתבתי לאחרונה?
האמת לא הרבה…
להבדיל מקסם

טסתי לצרפת עם כל המשפחה (חוץ מגדי ואוסנת) שם גרתי בארמון, למדתי לשחות, הפלגתי באוניה,קיבלתי נשיקה מילדה ערביה ברחוב (שיחקתי אותה אדיש),שיחקתי טניס, נגמלתי מהסמיחקי, נסעתי באופניים.
חזרתי הביתה גיליתי שהסמיחקי נשאר בצרפת, התמכרתי למשהו טעים, הלכתי לספארי ושם הלכתי עוד 3.5 ק”מ חלקם בריצה, ההורים נטשו אותי אצל סבתא ולקחו את קסם איתם (אבל אני לא מתלונן) התחלתי לפתור בעיות(“יש לי רעיון!!!”)
ולקינוח היום הגננת קרינה התקשרה להגיד שנגמלתי מחיתול
היה לי חודשיים עמוסים אבל מהנים