December 2010


הרעיון עלה לפני שנרדמתי…
21:05 דוד אלדד נכנס לבית שלנו
21:06 אני קורא לו לחדרי להגיד לי לילה טוב
21:10 אני מסכם איתו את הפרטים האחרונים
” כשאני אתעורר אני יבוא אליכם”
21:11 נרדם
6:27 מתעורר מביט לצדדים בודק שכולם ישנים
6:28 יוצא מהמיטה וניגש לדלת, היא נעולה
6:29 מצליח להזיז את הסוגר ויוצא לחופשי
6:30 מטפס בשקט במדרגות… מגיע לדלת של אלדד ותמר ומתחיל לצעוק
“אלדד, אלדד, זה אני דניאל”
הצעקות לא עוזרות
6:31 אמא רצה עם פיג’מה בחדר המדרגות “שיט, נתפסתי”
6:33 אני במיטה החמה עם ההורים מתכנן את הבריחה הבאה

זה מה שקרה כשאני אמא וקסם נכנסנו לבית אחרי שיפוץ של שבוע