November 2010


במהלך סיפור על מר קרש וגברת מערוך הם רצו לטבול בכנרת..
הגננת שאלה האם אנחנו יודעים מה זה כנרת?
אני היחיד שידעתי מה זה לטבול, אני גם יודע חשבון, כתיבה וקריאה.
אבל מה זה כנרת, לא מכיר.
ככה זה שהלקסיקון שלך כולל סאן דיאגו זו, גרנד קניון ולייק פאוול.

מצטער

הלכנו ביום שבת לכיכר רבין…
אבא סיפר לי שלפני 15 שנה נרצח פה מנהיג גדול.
אז אני הוספתי… ומצטט “אבא, הסתיו הוא תמיד הפכפך”