archive.php
Thursday, July 30th, 2009

דניאל אתה עוד זוכר??

היום שאלת, דניאל, איפה סבא אריה. זה לא פעם ראשונה אבל התעקשת לדעת איפה הוא. כשענינו בשמיים אז שאלת עם סבא במטוס ומתי הוא חוזר.  הסברנו לך שהוא לא במטוס והוא גם לא יחזור עד כמה שזה עצוב מאוד משמח אותי לראות שאתה זוכר ומתגעגע. בבקשה תנסה לא לשכוח כמה סבא אריה אהב אותך. תמשיך לשאול עליו מתי וכמה שתרצה

אין תגובות » - תחת הנושאים משפחה,סבא מאת

Friday, October 31st, 2008

איפה סבא, אני לא מוצא…

הסבא שכל כך אהבתי, נסע ללונדן ולא חזר… הסבא שכל כך אהבתי… אומרים שהוא נפטר… אני לא כל כך מבין מה זה אומר אני רק מרגיש שהוא אפילו לא בדרך, הוא כנראה לא חוזר ואני פה מנסה להיזכר רק לפני שבוע נסענו לטיול ארוך הוא היחיד שהציל אותי מהברוך! ההורים קשרו אותי לכיסא 12 שעות […]

6 תגובות » - תחת הנושאים משפחה מאת