March 2008


כבר כמה חודשים אני אומר אבאבאבאבאבאבאבאבאבבאבאבאבאאבא ואין התייחסות.
היום בחדר מדרגות, אני על אמא מסתכל על אבא שרץ קדימה אני קורא לו אבא והוא סוף סוף מסתובב.
אז אבא כל הכבוד שגדלת קצת והבנת שאני מתכוון אליך.
הורים הם לפעמים קשי תפיסה.

היום חגגתי את הפורים הראשון שלי…
פייר לא הבנתי…
המון אנשים לבושים מצחיק מסתובבים ברחוב ובוהים בבמות שעליהם יש עוד אנשים שלבושים מצחיק.
“מבולבלים גם אני”
לא מספיק הטיול בחום עם אבא הם גם הלבישו אותי בתחפושת של פרת משה רבנו.
אני לא פרה לא קוראים לי משה ואני גם לא רב.
כל זה בלי להתייחס לעלבונות שקיבלתי מהדוד הנחמד שלי אלדד שציטט מווקיפדיה
פרת משה רבנו
חכה חכה ותהיה זקן קרח ובלי שיניים….
אוהב דניאל

אני לא יודע מה זה בדיוק אבל יש לי בנדוד.
הוא קטן ממני בכ-9 וחצי חודשים והוא נולד לפי כ-4שעות.
אני לא יודע איך קוראים לך ואני לא יודע מה התוכניות שלך לגבי.

התוכניות שלי לגביך הם כדלקמן: אני הגדול אני החזק ואני זה שמלמד אותך.
אני מוכן לחלוק איתך את סבא וסבתא אבל כמובן שהעדיפות שלהם היא אלי.
צעצועים: מה שלא של באפי וטופי שלי ורק אם אני מחליט שהצעצוע לקטנים אז זה עובר אליך.
ואני רק רוצה להוסיף פרט קטן אני עוד לא ראיתי אותך ועוד לא יודע מה זה בנדוד אבל יש לי הרגשה שזו תחילתה של ידידות נפלאה.
דניאל
ובשבילך דניאל הבנדוד הגדול והחזק.