January 2008


מצאתי דרך לשעשע את ההורים.
אני מסתיר את הפנים והם מיד צועקים איפה דניאל…
ואז אני מציץ ואמא אומרת קוקו ואבא מוחה כפיים.
איזה זוג מתלהבים (וידאו בהמשך) ….
חוץ מזה רק רציתי להגיד לכם שאבא הדביק אותי…
אני חולה עם חום ושיעול….
ושוב הוכחתי את השתייכותי לשבט ההיילויילים
אני נאנח כל 10 שניות עד חצי דקה ומראה לכולם את חומרת המצב….
אבל אמא אל תדאגי קצת ציצי ואני מפסיק.

אבא קיבל 96 בתזה.
אמא קיבלה 96 בעבודת גמר.
אני קיבלתי 97 באחוזון שלי.
איזה כיף לנו.