October 2007


אני סוף שבוע זה באילת.
לקחתי את ההורים.

לפני שבוע לקחו אותי לים והטביעו אותי, זאת אומרת שקיבלתי גל בפנים, זאת אומרת איוושת גלים התנפצה לי על הבטן והשפריצה לי על הפנים.
טוב זה לא הסיפור המעניין וגם לא הבכי שלא ליווה את הארוע.\הארוע העלה חיוך ואף צחוק לאחר שליקקת את השפתיים וטעמתי את המלח…
אני רוצה לציין שלמעט גרייפווטר נגד גזים וויטמין A ו D זה פעם ראשונה שאני טועם מים ואל אחת כמה וכמה עם מלח שני טעמים באחד.
אז מעכשיו לידיעתכם בכל אמבטיה אני דורש שתשפריצו עלי מם ואני מבטיח לצחוק וללקק שפתיים.
אז עד הטעם הבא להתראות