כבר כמה חודשים אני אומר אבאבאבאבאבאבאבאבאבבאבאבאבאאבא ואין התייחסות.
היום בחדר מדרגות, אני על אמא מסתכל על אבא שרץ קדימה אני קורא לו אבא והוא סוף סוף מסתובב.
אז אבא כל הכבוד שגדלת קצת והבנת שאני מתכוון אליך.
הורים הם לפעמים קשי תפיסה.