היום שאלת, דניאל, איפה סבא אריה.
זה לא פעם ראשונה אבל התעקשת לדעת איפה הוא.
כשענינו בשמיים אז שאלת עם סבא במטוס ומתי הוא חוזר.
 הסברנו לך שהוא לא במטוס והוא גם לא יחזור

עד כמה שזה עצוב מאוד משמח אותי לראות שאתה זוכר ומתגעגע.

בבקשה תנסה לא לשכוח כמה סבא אריה אהב אותך.

תמשיך לשאול עליו מתי וכמה שתרצה