archive.php
Sunday, October 25th, 2009

עברה שנה

כבר עברה שנה בלי סבא ואני עוד זוכר…. אני יודע להצביע על התמונה שלנו יחד ולהגיד זה סבא אריה… אני יודע להסביר לכולם שהוא בשמיים. אני עוד זוכר קצת דברים שעשינו יחד. אתמול חזרנו מאילת וראינו שם הופעה שפעם אחרונה שראיתי הייתה איתו לפני שנתיים. אז סבא אני זוכר ומתגעגע. דניאל

אין תגובות » - תחת הנושאים משפחה מאת