archive.php
Sunday, October 25th, 2009

עברה שנה

כבר עברה שנה בלי סבא ואני עוד זוכר…. אני יודע להצביע על התמונה שלנו יחד ולהגיד זה סבא אריה… אני יודע להסביר לכולם שהוא בשמיים. אני עוד זוכר קצת דברים שעשינו יחד. אתמול חזרנו מאילת וראינו שם הופעה שפעם אחרונה שראיתי הייתה איתו לפני שנתיים. אז סבא אני זוכר ומתגעגע. דניאל

אין תגובות » - תחת הנושאים משפחה מאת

Thursday, July 30th, 2009

דניאל אתה עוד זוכר??

היום שאלת, דניאל, איפה סבא אריה. זה לא פעם ראשונה אבל התעקשת לדעת איפה הוא. כשענינו בשמיים אז שאלת עם סבא במטוס ומתי הוא חוזר.  הסברנו לך שהוא לא במטוס והוא גם לא יחזור עד כמה שזה עצוב מאוד משמח אותי לראות שאתה זוכר ומתגעגע. בבקשה תנסה לא לשכוח כמה סבא אריה אהב אותך. תמשיך לשאול עליו מתי וכמה שתרצה

אין תגובות » - תחת הנושאים משפחה,סבא מאת