archive.php
Wednesday, October 7th, 2009

סיכום תקופה

אז מה עבר עלי מאז שכתבתי לאחרונה? האמת לא הרבה… להבדיל מקסם טסתי לצרפת עם כל המשפחה (חוץ מגדי ואוסנת) שם גרתי בארמון, למדתי לשחות, הפלגתי באוניה,קיבלתי נשיקה מילדה ערביה ברחוב (שיחקתי אותה אדיש),שיחקתי טניס, נגמלתי מהסמיחקי, נסעתי באופניים. חזרתי הביתה גיליתי שהסמיחקי נשאר בצרפת, התמכרתי למשהו טעים, הלכתי לספארי ושם הלכתי עוד 3.5 ק”מ […]

תגובה אחת » - תחת הנושאים טיול,משפחה מאת