archive.php
Sunday, February 8th, 2009

יש לי הורים פתי

אני כבר בן שנה ושמונה חודשים ועדין לא הולך. איך אני אנסח זאת בעדינות, אני זהיר. אבל לאור הציפיות של אבא ואמא החלטתי להראות התפתחות נוספת ובה אני עומד לבד. אני עומד מרים ידיים וצועק “לבד לבד”. והם מאושרים עד הגג. מה שהם לא יודעים זה שכמו כל קוסם אמיתי גם לי יש טריק. כולם […]

אין תגובות » - תחת הנושאים Uncategorized מאת