archive.php
Thursday, November 6th, 2008

אני קומיקאי

היום כשאבא ואמא באו לקחת אותי מהגן, תפסה אותם הגננת לשיחה. אבא כבר היה בטוח שהנה מגיע עוד הערה על כך שאני לא בוכה ויותר מידי רציני… אבל למרבית הפלא המחמאה היתה שכל היום אני מצחיק את הצוות, כאילו אני איזה קומיקאי. אבא הסתכל עלי ואני מיד הבנתי את התרגולת ושמתי חפץ בפה ונתתי את […]

אין תגובות » - תחת הנושאים גן,טיול,משפחה מאת