archive.php
Tuesday, March 23rd, 2010

קסם הולכת ואני אדיש

קסם התחילה ללכת אתמול. אני נורא התרגשתי אך שמרתי על ארשת פנים רצינית. אני מודע לכך שזה נראה זלזול אבל אני צריך להזכיר לכם שכשאני צעדתי היא אפילו לא הייתה בסביבה… זה אחות זה? הנה ההוכחה:

אין תגובות » - תחת הנושאים משפחה מאת

Wednesday, March 4th, 2009

אני הולך

אין תגובות » - תחת הנושאים Uncategorized מאת