Monday, August 13 , 2007


היום, האמת לפני שלוש דקות הרבצתי גלגול אמא השכיבה אותי על הבטן ואני עברתי לגב אבל היא לא ראתה את הגלגול אז היא סיפרה לאבא ולאור המבט המצפה של שניהם ביצעתי גלגול נוסף עם סלטה לאחור ( טוב בלי הסלטה, אבל תזכרו אני רק בן חודשיים וחצי).

אתמול לאחר שהתחלתי את שנת הלילה הרגועה שלי, שם חלמתי על פה הדב הכבש השישה עשר הנסיך הקטן ועוד, התעוררתי בבהלה.
הוצאתי צווחה כך שאבא רץ מהסלון כל כך מהר ואמא כבר היתה לידי.
האם אתם יכולים להעלות בדעתכם מה כל כך הפחיד אותי?
אני והבלון של אלדד